ELFNOVEMBERGROEP

GROUPE DU ONZE NOVEMBRE


Notre GROUPE DU ONZE NOVEMBRE

a démarré le 11 novembre 1977.

L’objectif est la COMMÉMORATION 

de la Première Guerre mondiale.

1914armentiers

Avril 1918 Armentières 1914 - 1918

À Westouter nous travaillons à la création d’un
JARDIN DE MÉMOIRE pour ne jamais oublier que tant
de gens, pendant la Première Guerre mondiale,
mais aussi aujourd’hui, ont dû FUIR.

Onze ELFNOVEMBERGROEP is gestart op

11 november 1977.

Doel is en blijft de

Eerste Wereldoorlog HERDENKEN.

2014syrie

2014-20?? Syrië

In Westouter werken we nu aan de aanleg van een
GEDACHTENISTUIN om niet te vergeten dat
zoveel mensen in de Eerste Wereldoorlog, maar
ook nu, moesten VLUCHTEN.