De werking van onze Elfnovembergroep is gestart op 11 november 1977.

Jongeren kwamen samen en luisterden naar in 1968 opgenomen getuigenissen van Oscar Ricour en Marie Beck. Ze waren geraakt. Ze werden aangemoedigd om af en toe dezelfde bejaarde, man of vrouw, te bezoeken, die de Eerste Wereldoorlog had meegemaakt. Eens er goed contact was, werd een bandopnemertje meegegeven. Zo ontstond er een belangrijk klankarchief.

Deze getuigenissen werden uitgeschreven in het boek Van den Grooten Oorlog dat op 11 november 1978 werd uitgegeven.

Geïnspireerd door deze getuigenissen werd het volksspel Nooit brengt een Oorlog Vrede geschreven en gespeeld: première op 11 november 1978.

Onze groep is reeds 40 jaar actief. In het boek “De Stilte van de Salient” (Lannoo 2005), dat de ontwikkeling beschrijft van de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek, wijdt Johan Meire een hoofdstuk aan de Elfnovembergroep: blz 239-247 Hoofdstuk 10: Een Keerpunt in de streek: de Elfnovembergroep.

Nu werken we – grensoverschrijdend – met vrijwilligers aan een GEDACHTENISTUIN om niet te vergeten dat zovelen onder ons – zeker hier - kinderen, kleinkinderen zijn van VLUCHTELINGEN.

De Elfnovembergroep is sinds 2013 een vereniging zonder winstoogmerk (statuut).

Voor de Gedachtenistuin is een adviesgroep uitgebouwd.