ELFNOVEMBERGROEP
40 JAAR ACTIEF

Binnen Opbouwwerk Heuvelland (een plattelandsontwikkelingsproject in de Westhoek) is op 11 november 1977 de ELFNOVEMBERGROEP opgericht. De concrete aanleiding is de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in 1978.

HER-DENKEN wordt het hoofddoel van de Elfnovembergroep. Aandacht richten op de “gewone” mensen die in deze oorlog betrokken waren: mannen, vrouwen, kinderen, soldaten uit de hele wereld, vluchtelingen. Toen was dit niet evident. Herdenkingen bleven meestal beperkt tot militaire parades en in de geschiedschrijving kwamen gewone mensen zelden voor.