Adolf Sempf (*23 maart 1896 - +2 juli 1949) maakte als Duits soldaat de slag om de Kemmelberg mee. In 1920 schreef hij daarover een aangrijpend boek "DER TOD AM KEMMEL". Marieke Demeester vertaalde dit boek in het Nederlands: "DE DOOD OP DE KEMMELBERG". Het oorspronkelijk boek was nog in gotisch schrift gedrukt. Jan Hardeman herschreef het in het actuele schrift. Hij verzorgde ook de opmaak van het boek: tweetalig, links Duits, rechts Nederlands, de alinea's op dezelfde hoogte, zodat men steeds de Nederlandse vertaling naast het Duits kan volgen.

Het Nederlands Persmuseum in Amsterdam bezorgde twee tekeningen van Albert Hahn (°Groningen 17 maart 1877 - +Amsterdam 3 augustus 1918), een kunstenaar met een stuwende overtuiging: "de Zaaier" 6 april 1918 - "Ecce Homo" 13 april 1918.

 

Sempf DN Der Tod
Voor wie eens "gotisch schrift" wil zien: een fragmentje uit het oorspronkelijke boek, waarvan we hier de laatste zinnen tonen in het Duits en de vertaling.

Sempf laatste rtegels

"Mors certa" - darum das Amen deiner armen Seele, Kamerad!

Nachdenklich brach meine Hand eine sprühendrote Geranienblüte und legte sie auf die abgegriffenen Tasten des Spinetts...

Dann habe ich Töne weinen hören.

     In het Nederlands:

     "Mors certa" - daarom dit "Amen" voor je arme ziel, kameraad!

     In gedachten verzonken plukte mijn hand een helrode bloem van een geranium en legde ze op de uitgesleten toetsen van het spinet...

     En ik hoorde klanken wenen.


HET TWEETALIGE BOEK (Duits-Nederlands) "DER TOD AM KEMMEL - DE DOOD OP DE KEMMELBERG" KAN U BESTELLEN BIJ MALEGIJS VZW MET EEN E-BRIEFJE WAARIN DUIDELIJK UW NAAM EN POSTADRES NAAR malegijsboeken@gmail.com